Protectcoat Concrete Remover | Betonverwijderaar | Cementresten verwijderen

Protectcoat Concrete Remover verwijdert beton-en cementresten op diverse ondergronden. Hierdoor wordt het levensduur verlengd en het is ook biologischafbreekbaar.